Koffiesessie meldplicht datalekken: wat je moet weten!

koffiesessie datalekken

Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat jij als organisatie direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra je een ernstig datalek hebt. Maar wat is een ‘ernstig datalek’? En wat betekent dit concreet voor jouw bedrijf? IT Support Groep praat je graag bij tijdens een koffiesessie op dinsdag 16 februari van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Datalek: wat verstaan we eronder?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie. Zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens.

Datalek: wanneer in actie komen?

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Het gevaar van een incident ligt voor iedere organisatie op de loer. Dit soort situaties kunnen ontstaan door zwakheden in het netwerk of door (on)bewuste acties door werknemers. Ligt de verwerking van persoonsgegevens van jouw organisatie bij een derde partij? Dan schrijft de wet voor dat ook deze partij de maatregelen moet treffen uit de richtlijn.

Koffiesessie

Meer weten? Joost Merkx, directeur van IT Support Groep praat je graag bij over de meldplicht datalekken tijdens de koffie. Schuif aan! Deze sessie is interessant voor bedrijven met minimaal 20 werkplekken. Deelname is kosteloos.

Wanneer? Dinsdag 16 februari van 9.30 uur tot 11.30 uur

Waar? Bij IT Support Groep, Kamerikstraat 23 in Tilburg

Aanmelden? Stuur een e-mail naar m.coomans@itsupportgroep.nl. Kun je niet komen maar wil je wel meer weten over deze nieuwe wet? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen IT Support Groep en stel je vraag!