Datalek bij ziekenhuizen. Meer weten over de nieuwe meldplicht datalekken? Kom naar onze koffiesessie!

Afgelopen week was er weer volop media-aandacht voor een datalek. Dit keer bij drie ziekenhuizen. Er kwamen gegevens van patiënten op straat te liggen. Het ging mis door een menselijke fout, waar gebruik werd gemaakt van een onbeveiligde webserver.

Het gevaar van een dergelijk incident ligt voor iedere organisatie op de loer. En nee, dit zeggen we niet om je bang te maken. Dit soort situaties kunnen ontstaan door zwakheden in het netwerk of door (on)bewuste acties door werknemers.

Vanaf januari is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat jij als organisatie direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra je een ernstig datalek hebt.

Maar wat is een ‘ernstig datalek’?

En wat betekent dit concreet voor jouw bedrijf?

Welke voorzorgsmaatregelen zijn er en kun je nemen?

IT Support Groep praat je graag bij tijdens een koffiesessie op dinsdag 16 februari van 9.30 uur tot 11.30 uur. Meer weten of aanmelden? Lees hier meer over de koffiesessie.

koffiesessie datalekken