Monitoring systemen

De eisen voor de beschikbaarheid van jouw ICT middelen worden steeds hoger. Reactief beheer voldoet al lang niet meer.

Controle. In een tijd waarin de beschikbaarheid van ICT als vanzelfsprekend wordt gezien is het niet meer voldoende om pas in te grijpen als systemen uitvallen. Het is nodig om al in te grijpen voordat systemen dreigen uit te vallen. Dit vraagt om netwerk monitoring van jouw ICT systemen op een continue basis. 24/7. Controle dus.

Gelukkig heeft IT Support Groep uit Tilburg hiervoor in eigen beheer hulpmiddelen voor doorontwikkeld. Naast de software om alle hardwarematige en softwarematige aspecten te monitoren is het nu ook mogelijk om ketens van systemen te definiëren en te monitoren.

IT Support groep heeft jarenlange ervaring in het implementeren én inhoudelijk configureren van ICT monitoringsystemen. Dit begint bij het bepalen van de functionele eisen en eindigt met een monitoringsysteem dat is geoptimaliseerd op jouw omgeving. Een monitoringsysteem dus dat de juiste meldingen genereert en zo maximaal bijdraagt aan pro-actief beheer. Want alleen met deze dienst kunnen wij terecht zeggen dat wij een neus hebben voor jouw probleem.

neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek