Algemene voorwaarden

Met ingang van 01 januari 2010 zijn als Algemene Voorwaarden van IT Support Groep B.V. de ICT-Office voorwaarden van toepassing. Deze ICT-Office voorwaarden zijn van kracht op al onze transacties en leveringen alsmede op al onze diensten. De ICT-Office voorwaarden vervangen onze eerdere leveringvoorwaarden. De ICT-Office voorwaarden zijn op 14 januari 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

U kunt hier een exemplaar van deze voorwaarden downloaden.

00. Algemeen
01. Licentie voor programmatuur
02. Ontwikkeling voor programmatuur
03. Onderhoud van programmatuur
04. ASP, Software as a Service en Computerservice
05. Ontwikkeling en onderhoud van een website
06. Webhosting
07. Detacheringsdiensten
08. Opleiding en trainingen
09. Advisering consultancy en projectmanagement
10. Overige diensten
11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
14. Toegang tot internet
15. Telecommunicatiediensten
16. Financiering en leasing van ICT